İnsan Meselelerine Varoluşçu Bakışlar

İnsan Meselelerine Varoluşçu Bakışlar

Liste fiyatı 64.00TL 45.00TL İndirim

Tanıtım

Bu kitap, öğrenciler, eğitmenler ve uygulayıcılar için varoluşçu psikoterapinin uygulamasına dair kusursuz bir el kitabıdır. Varoluşçu alana öncülük eden birçok uzman, insan varoluşuna dair çok sayıda temel meseleyi ve dolayısıyla danışanlarla yapılan terapötik çalışmayı tartışmak için ilk defa bir araya getirilmiştir. Beş ayrı bölümde, kitap yaşama dair dört farklı boyutu ele alır:

  • Fiziksel boyut
  • Sosyal boyut
  • Kişisel boyut
  • Tinsel boyut

Her bölüm, ele aldığı konunun literatürüne dair genel kısa bir bakış sunar ve aynı şekilde konu hakkında tarihsel bir zemin de sağlar. ele alınan meselelere eşlik eden gerçek vaka örnekleri ile bu eşsiz metin, varoluşçu psikoterapi ile ilgilenenler için çok kıymetli bir kaynak olacaktır

Yazarlar: Prof. Dr. Emmy van Deurzen
               Dr. Claire Arnold-Baker

Çeviri editörü: Ferhat Jak İçöz

Editör: Büşra Tarçalır Erol

Çevirenler: Büşra Tarçalır Erol, Gülay Oğuz, Hatice Kumcağız, Mehtap Yiğit Özalp, Müge Yılmaz, Naciye Çavuş Kasik, Necla Afyonkale Talay, Saime Çağlı, Seher Balcı Çelik, Serap Sezgin, Zeliha Subaşı

Kapak görseli: Aslıhan Kurt Beierlein

İçindekiler

KISIM I: Genel Bakış
BÖLÜM 1: Felsefi Altyapı
BÖLÜM 2: Terapinin Altyapısı

KISIM II: Fiziksel Boyut
BÖLÜM 3: Fiziksel Boyuta Giriş
BÖLÜM 4: Üreme
BÖLÜM 5: İnsan Gelişimi
BÖLÜM 6: Beden ve Cinsellik
BÖLÜM 7: Yeme Sorunları
BÖLÜM 8: Bağımlılığa Varoluşçu Bakış
BÖLÜM 9: Ölüm

KISIM III: Sosyal Boyut
BÖLÜM 10: Sosyal Boyuta Giriş
BÖLÜM 11: Dil
BÖLÜM 12: Diyalog ve İletişim
BÖLÜM 13: Duygular
BÖLÜM 14: İlişkiler
BÖLÜM 15: Aileler
BÖLÜM 16: Gruplar

KISIM IV: Kişisel Boyut
BÖLÜM 17: Kişisel Boyuta Giriş
BÖLÜM 18: Benlik
BÖLÜM 19: Otantiklik ve Otantik Olmayan
BÖLÜM 20: Kaygı ve Sorumluluk
BÖLÜM 21: Depresyon ve Apati
BÖLÜM 22: Yas Tutma ve Kayıp
BÖLÜM 23: Rüyalar

KISIM V: Tinsel Boyut
BÖLÜM 24: Tinsel Boyuta Giriş
BÖLÜM 25: Yorumlama - İzah veya Kavrayış?
BÖLÜM 26: Zaman ve amaç
BÖLÜM 27: Değerler ve İnançlar
BÖLÜM 28: Politik ve İdeolojik Meseleler
BÖLÜM 29: Anlam ve Dönüşüm
BÖLÜM 30: Yeni Bir İdeoloji

SONUÇ: Dört Boyutta Terapötik Çalışma
Giriş
Vaka Örneği

Kaynakça
İndeks

 

Yazarlar Hakkında

Prof. Dr. Emmy van Deurzen

Varoluşçu psikoterapist ve de Sheffield'de ve Londra'da Dilemma Consultancy'nin kurucusu ve direktörüdür. Varoluşçu psikoterapiler alanında önde gelen eğitim kurumlarından olan Londra'daki New School of Psychotherapy and Counselling'i kurmuştur ve hala yönetmektedir. Varoluşçu psikoterapiye dair birçok kitap ve makale yazmıştır.

Dr. Claire Arnold-Baker

Kendi özel ofisinde varoluş psikoterapist olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda ders verdiği Londra'daki New School of Psychotherapy and Counselling'te kurumun doktora programı koordinatörüdür. 

Seri: Dasein

Dil: Türkçe

ISBN: 978-605-66219-1-8

Sayfa Sayısı: 448

Baskı: 1

Basım Yeri: İstanbul

Basım Tarihi: Ekim 2017